Translate »
More in Gmina Piotrkow Kujawski - Slownik Geograficzny Translations, Slownik Geograficzny Królestwa Polskiego, Slownik Geograficzny Translations
Waganiec – Gmina Waganiec – Slownik Geograficzny Translations

Hello, Below is my translation of the Słownik Geograficzny Krolestwa Polskiego entry for Waganiec. Any errors in the translations are...

Zaborowo – Gmina Lubraniec – Slownik Geograficzny Translations

Hello, Below is my translation of the Słownik Geograficzny Krolestwa Polskiego entry for Zaborowo. Any errors in the translations are...

Wola Bachorna – Gmina Zakrzewo – Slownik Geograficzny Translations

Hello, Below is my translation of the Slownik Geograficzny Krolestwa Polskiego entry for Wola Bachorna. Any mistakes are completely my...

Close