Translate »
More in Badkowo Parish, Gmina Badkowo - Slownik Geograficzny Translations, Kujawsko-Pomorskie, Slownik Geograficzny Królestwa Polskiego
Marszałkowo – Gmina Badkowo – Slownik Geograficzny Translations

Hello,Below is my translation of the Słownik Geograficzny Krolestwa Polskiego entry for Marszałkowo. Any errors in the translations are completely...

Jozefowo – Gmina Badkowo – Slownik Geograficzny Translations

Hello,Below is my translation of the Słownik Geograficzny Krolestwa Polskiego entry for Józefowo. Any errors in the translations are completely...

Żalinowo – Gmina Inowroclaw – Slownik Geograficzny Translations

Hello,Below is my translation of the Słownik Geograficzny Krolestwa Polskiego entry for Żalinowo. Any errors in the translations are completely...

Close